Ochrana osobných údajov

Prehľad

Vitajte v www.vitalabo.sk! V súlade s čl. 13, čl. 14 GDPR a čl. 165 ods. 3 TKG tu poskytujeme komplexné informácie o všetkých spracovaní údajov. Tu sa dozviete, ktoré z Vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“) sa spracúvajú.

 1. Návšteva našich webových stránok.
 2. Prihlásenie sa na odber newslettera.
 3. Kontakt.
 4. Využívanie nášho online obchodu.
 5. Nadväzovanie obchodného vzťahu.
  Ďalej
 6. Ako dlho budú Vaše údaje uložené?
 7. Aké údaje zhromažďujeme z iných zdrojov (článok 14 GDPR)?
 8. Dochádza k automatizovanému rozhodovaniu?
 9. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním údajov?
 10. Kto je zodpovedný za ochranu osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať?

Pre osoby zo Švajčiarska: všetky vyhlásenia v tomto vyhlásení o ochrane údajov spĺňajú aj informačné povinnosti podľa čl. 19 švajčiarskeho zákona o ochrane údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby sme zohľadnili napríklad zmeny v našich postupoch alebo iné prevádzkové, právne alebo regulačné dôvody.

1) Aké údaje spracúvame, keď navštívite našu webovú stránku?

Keď navštívite našu webovú stránku, môžu byť spracované nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • zvolený jazyk,
 • typ prehliadača,
 • typ a druh koncového zariadenia,
 • operačný systém,
 • krajina,
 • dátum, čas a trvanie prístupu,
 • čiastočne maskovaná IP adresa,
 • navštívené stránky na našej webovej lokalite vrátane vstupných a výstupných stránok
 • a údaje zadané prostredníctvom kontaktného formulára.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný. Spracovanie týchto údajov je odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom na prevádzke našej webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Pre fungovanie našej webovej stránky môže byť potrebné, aby sme preniesli Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane osobných údajov poskytovateľa Popis miesto spracovania Právne základy prenosu údajov
Hetzner Online Ltd Hostovanie webových stránok vrátane ukladania záloh EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR

Súbory cookie a iné „služby tretích strán“

Vyššie uvedené kategórie údajov môžu byť spracované aj pomocou takzvaných „cookies“ alebo iných „služieb tretích strán“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení a obsahujú napríklad osobné nastavenia, preferencie alebo históriu návštev, ktoré môže webový server neskôr znova rýchlo vyvolať.

„Technické“ cookies zabezpečujú iba fungovanie našej webovej stránky a nevyžadujú si Váš súhlas. Umožňujú vám napríklad vložiť tovar do nákupného košíka alebo sa prihlásiť do Vášho zákazníckeho účtu. Tieto technické cookies používame len v nevyhnutnej miere. Nastavenie technických cookies je nevyhnutné z dôvodu predzmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom o funkčnosť našej webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Okrem týchto technických cookies môžeme využívať aj ďalšie „služby tretích strán“ (napr. „marketingové cookies“, „analytické cookies“, „nepotrebné cookies“, „pixely“, „Fingerprinting“, „Local-/Session-Storage“ alebo podobné technológie). Tieto služby nám umožňujú lepšie pochopiť a vyhodnotiť Vaše záujmy. Pomocou týchto služieb môžeme zlúčiť Vaše „surfovacie správanie“ za hranicami našej webovej stránky s údajmi z iných webových stránok. To nám umožňuje lepšie porozumieť záujmom návštevníkov našej webovej stránky a vedieť sa im konkrétnejšie venovať. Na tento účel sa príslušnému poskytovateľovi služieb prenesú aj kategórie Vašich požadovaných údajov. Rešpektujeme, že nie všetci návštevníci našej webovej stránky to chcú. Vaše údaje preto spracúvame prostredníctvom týchto služieb tretích strán len vtedy, ak nám na to vopred dáte súhlas.

Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov službami, ktoré spracúvajú Vaše údaje v rámci EÚ alebo EHP alebo v krajinách, pre ktoré existuje platné rozhodnutie EÚ o primeranosti podľa článku 45 GDPR je založený na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Takéto rozhodnutie o primeranosti zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Európska komisia zverejnila rozhodnutie o primeranosti pre USA 10. júla 2023. Podľa „ EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) “ sú vhodné prenosy údajov tým poskytovateľom služieb v USA, ktorí sú certifikovaní podľa „Data Privacy Framework (DPF) Program“.

Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov službami, ktoré spracúvajú Vaše údaje v krajinách mimo EÚ alebo EHP, pre ktoré takéto rozhodnutie o primeranosti neexistuje alebo poskytovateľmi služieb z USA, ktorí (zatiaľ) nie sú certifikované v súlade „Data Privacy Framework (DPF) Program“, je založený na článku 6 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR (výnimky v určitých prípadoch). Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich údajov v takýchto prípadoch nemožno zaručiť, na čo týmto výslovne upozorňujeme pred udelením súhlasu .

Všetky svoje súhlasy alebo odvolania môžete kedykoľvek spravovať prostredníctvom nášho „Banera súborov cookie“. Toto je kontextové okno, ktoré sa zobrazí pri prvej návšteve našej webovej stránky a ktoré môžete kedykoľvek znova vyvolať kliknutím na „Nastavenia ochrany osobných údajov“ v päte webovej stránky. Aktivované služby môžete tiež nezávisle vymazať z prehliadača Vášho koncového zariadenia. V oboch prípadoch zostáva spracovanie údajov vykonané do času odvolania oprávnené.

Nasledujúce služby tretích strán môžu byť aktivované na našich webových stránkach na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Ktoré z týchto služieb tretích strán sú dostupné pre doménu www.vitalabo.sk, môžete zistiť, keď požiadate o Váš súhlas v našom „Baneri súborov cookie“.

Služby Popis Trvanie skladovania Miesto spracovania Právny základ prenosu údajov Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa
AdUp Tvorba personalizovaných reklamných ponúk 12 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR Axel Springer Teaser Ad GmbH
AWIN Cielené zobrazovanie online reklamy 30 dní EÚ/EHP Spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR pri uzavretí dohody o spoločnej zodpovednosti. Obe strany sú kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s čl. 15-20 GDPR AWIN AG
Clarity Analýza a štatistické vyhodnotenie webovej stránky 12 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Microsoft Corporation
Commerce Connector Optimalizácia našej online ponuky 14 dní EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR Commerce Connector GmbH
creativecdn.com Tvorba personalizovaných reklamných ponúk 12 mesiacov EÚ/EHP Spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR pri uzavretí dohody o spoločnej zodpovednosti. Obe strany sú kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s čl. 15-20 GDPR RTB House SA
Criteo Tvorba personalizovaných reklamných ponúk 13 mesiacov EÚ/EHP Spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR pri uzavretí dohody o spoločnej zodpovednosti. Poskytovateľ je kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s článkami 15-20 GDPR Criteo SA
Experify Networking produktových vlastníkov a zainteresovaných strán, meranie úspešnosti predaja prostredníctvom networkingu počas vzpriamenej relácie Švajčiarsko Spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR. Obe strany sú kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s čl. 15-20 GDPR Experify AG
Facebook Pixel Meranie úspešnosti a optimalizácie online reklamy (Poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 3 mesiace EÚ/EHP, USA Spoločná zodpovednosť podľa čl. 26 GDPR na základe uzatvorenia dohody o spoločnej zodpovednosti a certifikácie poskytovateľa služieb podľa programu Data Privacy Framework (DPF). Poskytovateľ je kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s článkami 15-20 GDPR Meta Platforms Ireland Limited
Flashtalking Cielené zobrazovanie online reklamy 60 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR Simplicity Marketing Ltd
Google Ads Cielené zobrazovanie online reklamy (poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 3 mesiace EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Google Analytics Analýza a štatistické vyhodnotenie webovej stránky (v nastaveniach zohľadňujúcich ochranu údajov, najmä deaktivácia signálov Google, ID používateľa, personalizované reklamy, poskytovanie údajov pre produkty a služby Google a obmedzenie zhromažďovania údajov o polohe a zariadeniach na jednotlivé regióny) maximálne 14 mesiace EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Google Optimize Optimalizácia našej online ponuky a webovej prezentácie 18 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Google Tag Manager Integrácia Google Tag Manager pre jednoduché opätovné načítanie služieb 24 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Hotjar Optimalizácia našej online ponuky a webovej prezentácie 12 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR Hotjar Ltd.
Hubspot Optimalizácia našej online ponuky 6 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) HubSpot, Inc.
Microsoft Advertising Cielené zobrazovanie online reklamy (poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 13 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Microsoft Corporation
Omniconvert Optimalizácia našej online ponuky a webovej prezentácie 6 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR Omniconvert SRL
Brevo Analýza a štatistické vyhodnotenie webovej stránky 24 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR SendinBlue GmbH
Sovendus Zobrazenie a meranie výkonu ponúk kupónov Sovendus 30 dní EÚ/EHP Spoločná zodpovednosť podľa čl. 26 GDPR. Obe strany sú kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s čl. 15-20 GDPR Sovendus GmbH
TikTok Pixel Meranie úspešnosti a optimalizácie online reklamy (poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 13 mesiacov EÚ/EHP, Čína, USA Spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR na základe uzavretia dohody o spoločnej zodpovednosti vrátane záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov podľa čl. 46 ods. 3 písm. a). Poskytovateľ je kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s článkami 15-20 GDPR TikTok Technology Limited
twiago Optimalizácia našej online ponuky 30 dní EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR twiago GmbH
uptain Tvorba personalizovanej reklamy a ponúk služieb 12 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl. 28 GDPR uptain GmbH
vimeo Prehrávanie video služieb Vimeo 24 mesiacov USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Vimeo LLC
YouTube Prehrávanie video služieb YouTube (Poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám svojej vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásení do existujúceho účtu služby) 24 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR a certifikácia poskytovateľa služieb v súlade s programom Data Privacy Framework (DPF) Google Ireland Limited
Zemanta Optimalizácia našich reklamných kampaní 3 mesiace EÚ/EHP, USA Spoločná zodpovednosť podľa čl. 26 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov podľa čl. 46 ods. 3 písm. a). Obe strany sú kontaktným miestom pre uplatnenie práv v súlade s čl. 15-20 GDPR Outbrain Inc.

Technológia podvodných kliknutí

Ak sa na našu webovú stránku dostanete kliknutím na reklamy vo vyhľadávačoch, môžeme použiť služby na analýzu a prevenciu „podvodov s klikaním“. K podvodným kliknutiam dochádza, keď sú kliknutia na reklamy generované automatickými nástrojmi alebo keď je nepravdepodobné, že by viacnásobné kliknutia na reklamy boli spôsobené skutočným záujmom.

Služby Popis Trvanie skladovania Miesto spracovania Právny základ na spracovanie a prenos údajov Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa
Ads Defender Analýza kliknutí na Google Ads, prenos adresy IP spoločnosti Google Ireland Limited v prípade podozrenia na podvodné kliknutia 365 dní EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR; námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR môžete podať tu vo forme „opt-out“), spracovanie objednávky v súlade s čl. 28 GDPR Hurra Communications GmbH

2) Aké údaje spracúvame, ak sa prihlásite na odber Newslettera?

Pre prihlásenie sa k odberu nášho newslettera, môže byť okrem údajov spracúvaných počas Vašej návštevy našej webovej stránky spracovaná aj e-mailová adresa.

Tieto údaje sú spracúvané na základe Vášho dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať ukončením odberu pomocou odkazu uvedeného v každom newsletteri alebo prostredníctvom Vášho existujúceho zákazníckeho účtu, pričom spracovanie údajov vykonané do času odvolania zostáva oprávnené. Tieto údaje nie ste povinní poskytnúť, no bez týchto údajov Vám nemôžeme poskytnúť odber newslettera.

Aby sme mohli posielať newsletter, môže byť potrebné, aby sme preniesli Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa Popis Miesto spracovania Právne základy pre prenos údajov
Amazon Web Services EMEA SARL Odosielanie Newslettera e-mailom EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR
SendinBlue GmbH Odosielanie Newslettera e-mailom EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR

3) Aké údaje spracúvame, keď nás kontaktujete?

Ak nás kontaktujete, okrem údajov spracúvaných počas Vašej návštevy našej webovej stránky môžu byť spracované aj nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • meno,
 • kontaktné údaje,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • akékoľvek údaje o objednávke
 • a korešpondenčné údaje vr. akýchkoľvek údajov, ktoré nám poskytnete počas komunikácie.

Tieto údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • Vybavovanie zákazníckych dopytov, starostlivosť o zákazníkov a ďalšie služby zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný. Spracovanie týchto údajov je odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom na efektívnom a uspokojivom komunikačnom procese (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Na to môže byť potrebné, aby sme preniesli Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa Popis Miesto spracovania Právne základy pre prenos údajov
Freshworks GmbH Nemecko Otázky zákazníkov a zákaznícka podpora prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu EÚ/EHP, príležitostne USA, ak nás kontaktujete prostredníctvom platforiem sociálnych médií Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR
CallOne GmbH Otázky zákazníkov a zákaznícka podpora po telefóne EU/EWR Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR

4) Aké údaje spracúvame, keď používate náš internetový obchod?

Ak používate náš internetový obchod, môžu byť okrem údajov spracúvaných počas Vašej návštevy našej webovej stránky spracované aj nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • meno,
 • kontaktné údaje,
 • fakturačná a dodacia adresu,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • údaje o objednávke a doručení,
 • údaje o účte a platbe,
 • pridelené zákaznícke číslo,
 • údaje, ktoré zadávate prostredníctvom kontaktného formulára,
 • korešpondenčné údaje vr. všetkých údajov, ktoré nám oznámite v súvislosti s objednávkou
 • a dátum narodenia (v prípade zákonom požadovaného dokladu o veku).

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Spracovanie celého zmluvného vzťahu s Vami.
 • Prevod objednávky poskytovateľovi platobných služieb.
 • Zadávanie prepravných alebo špedičných služieb vrátane naťahovacích služieb.
 • Komunikácia pri vybavovaní objednávok.
 • Zákonom požadované skladovanie v zmysle § 132 BAO.
 • Zákonom povolená priama reklama (napr.: poštová zásielka, e-mailová zásielka, prieskumy spokojnosti, blahoželania, štatistické vyhodnotenia); Radi by sme Vás výslovne informovali, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu.
 • Prevencia a vyšetrovanie prípadov alebo pokusov o podvod.
 • Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie týchto kategórií údajov sa uskutočňuje v rozsahu požadovanom v každom prípade a je nevyhnutné na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO) alebo odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom na bezproblémovom priebehu podnikania (čl. 6 odsek 1 písm. f) DSGVO).

Aby sme mohli používať náš internetový obchod, môže byť potrebné, aby sme v prípade potreby odovzdali Vaše údaje nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa Popis miesto spracovania Právne základy spracovania a prenosu údajov
Spoločnosti vydávajúce kreditné karty, banky, poskytovatelia platobných služieb (informácie o ochrane údajov podľa webovej stránky vybraného poskytovateľa) Spracovanie platieb za objednávky Zvyčajne EÚ/EHP – ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak sa príjemcovia nachádzajú v tretej krajine bez platného rozhodnutia o primeranosti – článok 49 ods. 1 písm. b) a e) GDPR
Poskytovateľ logistických služieb (informácie o ochrane údajov podľa webovej stránky vybraného poskytovateľa) Doprava a doručenie objednávok Zvyčajne EÚ/EHP – ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak sa príjemcovia nachádzajú v tretej krajine bez platného rozhodnutia o primeranosti – článok 49 ods. 1 písm. b) a e) GDPR
Poskytovateľ služieb dropshipping/cestný prepravca (informácie o ochrane údajov podľa webovej stránky poskytovateľa) Realizácia objednávok produktov, ktoré nie sú na sklade a odovzdanie poskytovateľom logistických služieb na prepravu Zvyčajne EÚ/EHP – ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak sa príjemcovia nachádzajú v tretej krajine bez platného rozhodnutia o primeranosti – článok 49 ods. 1 písm. b) a e) GDPR
Poskytovateľ služby vymáhania pohľadávok (informácie o ochrane údajov podľa webovej stránky poskytovateľa) V prípade potreby: vymáhanie nesplatených pohľadávok Zvyčajne EÚ/EHP – ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak sa príjemcovia nachádzajú v tretej krajine bez platného rozhodnutia o primeranosti – článok 49 ods. 1 písm. e) GDPR
Amazon Web Services EMEA SARL Odosielanie automatických e-mailov EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR

Zákaznícky účet

 • Máte tiež možnosť zaregistrovať sa do zákazníckeho účtu. Ak tak urobíte, môžu byť spracované aj nasledujúce kategórie Vašich údajov:
 • História objednávok a zoznamy prianí.
 • Údaje o produktoch (recenzie, referencie, otázky a odpovede o produktoch).
 • Pridelené zákaznícke číslo.
 • Segmentácia zákazníkov.

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Ukladanie Vašich informácií v zákazníckom účte, vr. zverejňovania Vašich hodnotení, referencií, otázok a odpovedí o produktoch.
 • Vykonávanie segmentácie zákazníkov s cieľom ponúknuť možné zľavy.

Spracúvanie týchto údajov je založené na Vašom dobrovoľnom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO) alebo je odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom na vyhodnocovaní našich produktov alebo správ o skúsenostiach s nimi, ako aj na segmentácii zákazníkov (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Svoj súhlas s uchovávaním zákazníckeho účtu môžete kedykoľvek odvolať, pričom spracovanie údajov vykonávané do času odvolania súhlasu zostáva oprávnené. Nie ste povinní založiť si zákaznícky účet, ale bez neho Vám nemôžeme poskytnúť vyššie uvedené doplnkové služby.

Sieť kupónov Sovendus

Na základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) prostredníctvom nášho „Banera súborov cookie“ (pozri časť 1) v službe tretej strany „Sovendus“ Vám môžeme po vyplnení zobraziť ponuky zo siete kupónov Sovendus. Na tento účel je hash hodnota Vašej e-mailovej adresy a Vašej IP adresy pseudonymizovaná a zašifrovaná na Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Nemecko (právny základ Sovendus: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Pseudonymizovaná hash hodnota Vašej e-mailovej adresy sa používa na zohľadnenie akejkoľvek námietky voči reklame zo strany Sovendus (článok 21 ods. 3, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR). IP adresu používa spoločnosť Sovendus výlučne na účely zabezpečenia údajov a je zvyčajne anonymizovaná po siedmich dňoch (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Okrem toho sa na účely fakturácie medzi nami a spoločnosťou Sovendus prenesie pseudonymizované číslo objednávky, hodnota objednávky s menou, ID relácie, kód kupónu a časová pečiatka spoločnosti Sovendus (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak chcete využiť ponuku kupónu Sovendus, Vaša e-mailová adresa nie je v rozpore s reklamou a ak kliknete na banner kupónu, ktorý sa zobrazí iba v tomto prípade, zašifrujeme aj Vaše meno, PSČ, krajinu a e-mailovú adresu zaslanú spoločnosti Sovendus na prípravu Vášho poukazu (článok 6 ods. 1 písm. b), písm. f) GDPR). Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov spoločnosťou Sovendus nájdete v online informáciách o ochrane údajov spoločnosti Sovendus.

5) Ktoré z Vašich údajov spracúvame, ak s nami máte obchodný vzťah?

Ak s nami vstúpite do obchodného vzťahu ako obchodný partner alebo dodávateľ, môžeme spracúvať nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • meno,
 • firemné údaje,
 • kontaktné údaje,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • obchodné údaje, objednávky, dodacie a fakturačné údaje,
 • a korešpondenčné údaje vr. všetkých údajov, ktoré nám oznámite v súvislosti s naším obchodným vzťahom.

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Začatie, udržiavanie a spracovanie celého nášho obchodného vzťahu s Vami (napr. predzmluvné záväzky, vyúčtovanie služieb, zasielanie dokumentov, komunikácia pre spracovanie zmluvy).
 • Zákonom požadované skladovanie v zmysle § 132 BAO.
 • Vnútorná správa a riadenie nášho obchodného vzťahu v požadovanom rozsahu (napr. spracovanie Vášho obchodného prípadu, zasielanie obchodných prípadov rôznym oddeleniam, zakladanie spisov, účely archivácie, korešpondencia s Vami).
 • Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný a je potrebný na plnenie zmluvy. Ak nám tieto údaje neposkytnete, Váš obchodný prípad, žiaľ, nebudeme môcť spracovať.

Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o našom obchodnom vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), na splnenie našich zákonných povinností v súvislosti s lehotami uchovávania (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR) alebo z dôvodu našich prevažujúcich legitímnych opodstatnený záujem o hladký priebeh podnikania (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

6) Ako dlho budú Vaše údaje uložené?

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme Vaše údaje zhromaždili. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy zákonné požiadavky na uchovávanie. Z daňových dôvodov musia byť napríklad zmluvy, údaje o objednávke alebo iné dokumenty zo zmluvného vzťahu uchovávané po dobu siedmich rokov (§ 132 BAO - základný zákon rakúskeho daňového práva.). Meno, adresa, zakúpený tovar a dátum nákupu sú tiež uložené až do konca ručenia za výrobok (10 rokov podľa § 13 PHG-Produkthaftungsgesetz - rakúsky zákon o zodpovednosti za výrobok). V odôvodnených individuálnych prípadoch, napríklad na uplatnenie a obranu pred právnymi nárokmi, môžeme Vaše údaje uchovávať aj po dobu 30 rokov po skončení obchodného vzťahu.

Údaje, ktoré spracovávame v rámci kontaktovania Vás, uchovávame až tri roky od času, keď ste nás naposledy kontaktovali.

7) Zhromažďovanie údajov z iných zdrojov (článok 14 GDPR)

V priebehu obchodného vzťahu alebo jeho nadviazania je prirodzene potrebné preskúmať obchodného partnera. Toto sa deje iba v nevyhnutnom rozsahu. V tejto súvislosti je možné k údajom pristupovať a spracovávať ich z nasledujúcich zdrojov:

Zdroj Verejne dostupné? Príslušné údaje Účel/Odôvodnenie
Web spoločnosti Áno Údaje o kontakte/štruktúre Nadviazanie kontaktu na obchodné účely

8) Vykonáva sa automatizované rozhodovanie alebo profilovanie (článok 13 ods. 2 písm. f) GDPR)?

Na našej webovej stránke neprebieha žiadne automatizované rozhodovanie. V priebehu procesu objednávania je však možné, že príslušný poskytovateľ platobných služieb použije profilovanie na odhalenie podvodu.

9) Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním údajov?

Radi by sme Vás informovali, že za predpokladu, že sú na to splnené zákonné požiadavky, máte právo

 • Vyžiadať si informácie o tom, ktoré z Vašich údajov spracúvame (podrobnosti nájdete v článku 15 GDPR).
 • Požadovať opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré sa Vás týkajú (podrobne pozri čl. 16 GDPR).
 • Na vymazanie Vašich údajov (podrobnosti nájdete v článku 17 GDPR), za predpokladu, že neexistujú žiadne protichodné požiadavky na uchovávanie.
 • Na obmedzenie spracovania Vašich údajov (podrobne pozri čl. 18 GDPR).
 • Na prenosnosť údajov – príjem údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte (podrobne pozri čl. 20 GDPR).
 • Namietať proti spracúvaniu Vašich údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR (podrobnosti nájdete v článku 21 GDPR). To platí najmä pre spracovanie Vašich údajov na reklamné účely.

Ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa doteraz uskutočnilo (článok 7 ods. 3 GDPR).

Ak dôjde v rozpore s očakávaniami k porušeniu Vášho práva na zákonné spracovanie Vašich údajov, kontaktujte nás. Vašu žiadosť sa budeme snažiť vybaviť bezodkladne, najneskôr však v zákonnej lehote jedného mesiaca. Vždy máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je za Vás zodpovedný vo veci ochrany údajov.

10) Kto je zodpovedný a ako nás môžete kontaktovať?

Zodpovednou osobou v zmysle článku 4 Z 7 DSGVO je:

siteowner_name}
Saaz 99
8341 Paldau
Rakúsko
slovensko@vitalabo.com
Geschäftsführer: Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner

Spoločná zodpovednosť v rámci alebo spracovanie objednávok skupinou niceshops a uplatňovanie Vašich práv

Túto webovú stránku prevádzkuje skupina niceshops, rakúska E-Commerce spoločnosť, ktorá sa špecializuje na rozvoj internetových obchodov v rôznych produktových segmentoch.
Spracovanie údajov uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov môže konať

 • v spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 GDPR v rámci skupiny niceshops (v prípade potreby Vám na požiadanie radi poskytneme podstatný obsah príslušnej zmluvy)

alebo

 • formou spracovania objednávky v súlade s čl. 28 GDPR so skupinou niceshops ako spracovateľom objednávky.

V každom prípade však môžete uplatniť svoje práva u všetkých strán.

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu údajov skupiny niceshops sú:
E-mail: privacy@niceshops.com
Pošta: niceshops GmbH, z. H. úradníka pre ochranu údajov, Annenstrasse 23, 8020 Graz, Rakúsko.

Akékoľvek použitie tohto vyhlásenia o ochrane údajov alebo dokonca jeho častí bez súhlasu autora predstavuje porušenie autorských práv.